Our projects

Triết Lý Của Chúng Tôi

Trong thời đại hiện đại, một chiến lược tiếp thị thực sự thành công phải là đa kênh. Đó là lý do tại sao chúng tôi hài hòa các chiến thuật kỹ thuật số tiên tiến với các phương pháp truyền thống đã được thử nghiệm theo thời gian, đảm bảo thông điệp của bạn đến được với đối tượng lý tưởng từ mọi hướng.

Hãy nắm bắt mọi cơ hội. Tương tác với thị trường mục tiêu của bạn. Cho họ thấy bạn ở đây để phục vụ và bảo vệ lợi ích của họ.

Và nó không kết thúc ở đó. Chúng tôi không chỉ hướng tới thành công trong kinh doanh - chúng tôi hướng tới sự tiến bộ toàn cầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đóng góp 10% lợi nhuận của mình cho các sáng kiến giúp thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Với BP Marketing, bạn đang lựa chọn sự tăng trưởng, tính chính trực và tác động tích cực đến toàn cầu.

five children smiling while doing peace hand sign
five children smiling while doing peace hand sign
Bridgewater Joy Residence

Co-designed by the world-renowned architect James Smith, our Bridgewater Joy residences offer top views of the nearby lake Michigan. Perfect for a small family, a professional couple, or anyone looking to set up a home office.

white and black abstract painting
white and black abstract painting
Pleasantview Gem Inn

Not just pleasant on the outside, our Pleasantview Gem Inn properties are especially popular among families. With underground parking and floor-to-ceiling windows, there's no shortage of natural light or space.

worm's-eye view photography of concrete building
worm's-eye view photography of concrete building